بخش ها

ما دارای بخش های درمانی زیادی
هستیم

بیمارستان کودکان ما از فناوری پیشرفته و پیشرفته استفاده می کند و تیمی از متخصصان واقعی را استخدام می کند.

ما از آخرین پیشرفت ها در تشخیص و درمان استفاده می کنیم تا بهترین نتایج را کسب کنیم.

ما در پزشکی جنسی تخصص داریم ، بی اختیاری ادرار و..

قلب شما در انستیتوی پیشرفته قلب و عروق ما از بهترین دستهاست.

مراقبت های دندانپزشکی بزرگی از جمله کاشت دندان زیبایی و مراقبت های اورژانس را ارائه می دهد.

روشهای آندوسکوپی ما شامل برونکوسکوپی ، توراسنتز و قرار دادن لوله سینه است.

تماس با ما

ایجاد یک رزرو و
ملاقات ما

لس آنجلس

خیابان ۱۲
ایمیل: info@mediclinic.com
تلفن: +۸۸ (۰) ۱۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۰

کالیفرنیا

خیابان ۱۳
ایمیل: info@mediclinic.com
نلفن: +۸۸ (۰) ۱۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۰

نیویورک

خیابان ۱۲
ایمیل: info@mediclinic.com
تلفن: +۸۸ (۰) ۱۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۰

واشنگتن

خیابان ۵
ایمیل: info@mediclinic.com
نلفن: +۸۸ (۰) ۱۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۰