پزشکان ما

ما بهترین تیم پزشکی
رادر جهان داریم

پزشک متخصص اطفال
آسیب شناس
متخصص مغز و اعصاب
متخصص قلب
دندانپزشک
متخصص گوارش
چشم پزشک
دستیار آزمایشگاه
متخصص اورولوژی
از زبان بیماران

آنچه بیماران میگویند

می خواستم از همه در این مرکز بخاطر کیفیت مراقبت و دلسوزی که در طول مدت اقامت من نشان دادند تشکر کنم. وارد اتاق اورژانس شدم. کارکنان هر بخش بیمارستان دوستانه بودند ، آنها مرا خندیدند و روحیه مرا حفظ کردند.

— آنتونیو والنسیا
صبور

امروز آخرین روز تزریق من است. اما می دانم که برمی گردم ... نه به عنوان بیمار بلکه به عنوان یک بازدید کننده. من فقط چیزهای مثبتی برای گفتن در مورد پرستاران Medilife در اینجا انفوزیون و همچنین در طبقه ۴ دارم. همه وقتی به درب می رفتم به من اسم می دادند.

— ماتئو درمیان
بیمار
تماس با ما

ایجاد یک رزرو و
ملاقات ما

لس آنجلس

خیابان ۱۲
ایمیل: info@mediclinic.com
تلفن: +۸۸ (۰) ۱۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۰

کالیفرنیا

خیابان ۱۳
ایمیل: info@mediclinic.com
نلفن: +۸۸ (۰) ۱۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۰

نیویورک

خیابان ۱۲
ایمیل: info@mediclinic.com
تلفن: +۸۸ (۰) ۱۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۰

واشنگتن

خیابان ۵
ایمیل: info@mediclinic.com
نلفن: +۸۸ (۰) ۱۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۰